Mariusz Miąsko – spotkanie z Absolwentem (V 2016)

W dniu 12 maja 2016 roku odbyło się dwugodzinne spotkanie z absolwentem naszej szkoły Mariuszem Miąsko. W spotkaniu wzięli udział reprezentanci wszystkich klas.
Pan Mariusz Miąsko był przewodniczącym w Samorządzie Uczniowskim w latach 1991-1994 w naszej szkole. Gość opowiadał nam o swojej działalności w samorządzie, przypomniał inicjatywy zrealizowane przez młodzież I LO w jego latach szkolnych. Efekty wielu z nich do dzisiaj są widoczne w szkole i służą kolejnym pokoleniom. To tamtemu samorządowi i grupce zapalonych działaczy zawdzięczamy „Klub u Wicka” urządzony w dawnej kotłowni.

Pan Miąsko jest wyjątkowo interesującym człowiekiem, oddającym się w swoim życiu wielu pasjom, wśród nich gość wskazał sport- tenis, skoki ze spadochronem, narciarstwo i snowboard, jest także licencjonowanym instruktorem sportowym i sędzią wushu.
Zaimponował nam też swoimi sukcesami zawodowymi i naukowymi. Z wykształcenia prawnik jest autorem ponad 250 publikacji dotyczących m.in. europejskiego prawa pracy jest założycielem i współwłaścicielem największej polskiej firmy prawniczej branży TSL: Kancelaria Prawna Viggen, w ramach działalności tej firmy regularnie uczestniczy w pracach Podkomisji Transportu w Sejmie RP.
Pan Miąsko nie ogranicza się tylko do działalności prawniczej, jest też pomysłodawcą i twórcą kilku programów komputerowych dla branży transportowej, został doceniony w kategorii „Produkt Innowacyjny 2013 Logistyka, Transport, Produkcja”.

Nasz gość wzbudził zainteresowanie słuchaczy, z pewnością też wielu zmotywował do aktywniejszego udziału w życiu szkoły i różnych projektach społecznych oraz do odkrywania i rozwijania swoich pasji i talentów. Jesteśmy dumni z naszego absolwenta i dziękujemy mu za inspirujące spotkanie.

Accessibility Toolbar