Spotkanie z dr Pawłem Naleźniakiem

We wtorek 10.03.2020 roku gościliśmy w naszej Szkole pracownika naukowego IPN – dr Pawła Naleźniaka.

Pan Paweł wygłosił wykład na temat losów Polaków na Wschodzie i utraconych ziem wschodnich po ustaleniach jakie zapadły na Konferencjach w Teheranie i w Jałcie oraz na mocy układu zawartego 16.VIII.1945 r., gdzie Polska straciła na rzecz ZSRR Kresy Wschodnie wraz z Wilnem, Lwowem i Grodnem.

Pierwsza część spotkania dotyczyła odzyskania przez Polskę niepodległości. Zostały też przedstawione koncepcje państwa polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem granicy wschodniej, koncepcja federacyjna Józefa Piłsudskiego oraz koncepcja inkorporacyjna Romana Dmowskiego, walka o Lwów, relacje z Ukrainą oraz wojna polsko-bolszewicka.

Druga część wykładu poświęcona była sytuacji Polaków na polskich ziemiach wschodnich  po agresji ZSRR na Polskę 17.09.1939r., obronie Lwowa, Wilna i Grodna, utraty Kresów, aresztowaniom, represjom i mordom.

Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze. Uczniowie z wielką uwagą wysłuchali ważnych dla naszego dziedzictwa i naszej polskości informacji, bo bez znajomości historii trudno mówić o właściwym wychowaniu.

Spotkanie przygotowały: mgr Bogusława Wajdzik i Angelika Kubańska

Accessibility Toolbar