Bogdan Polak – spotkanie z Absolwentem (XII 2015)

Lekcja samorządowa z absolwentem – skarbnikiem powiatu olkuskiego

W tym roku szkolnym nasze liceum obchodzi Jubileusz 100-lecia swojego istnienia. Z tej okazji organizowane są różnorodne uroczystości oraz przedsięwzięcia. 3 grudnia 2015roku odbyła się lekcja samorządowa z udziałem dwóch klas drugich i naszego absolwenta Pana Bogdana Polaka – Skarbnika Powiatu Olkuskiego, który pełni tę funkcję od roku 1999, czyli od czasu kiedy powstały województwa i powiaty, jako drugi etap reformy samorządu terytorialnego.

Tematem spotkania było „Funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego w Polsce z uwzględnieniem Powiatu Olkuskiego i Gmin na jego terenie”. Pan Skarbnik przybliżył uczniom strukturę polskiego samorządu terytorialnego, rolę organów stanowiących i wykonawczych na trzech szczeblach samorządu oraz zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Uczestnicy mieli okazję zadawać gościowi pytania, a najbardziej zaangażowani uczniowie (trzy osoby) zostali nagrodzeni (oceny celujące).
W czasie dwugodzinnego spotkania z młodzieżą nie zabrakło wspomnień związanych z naszym liceum, nauczycielami, kolegami i koleżankami oraz wydarzeniami z historii szkoły.

Lekcje z udziałem zaproszonych gości są dobrym przykładem otwartości szkoły na  tematy i problemy społeczności lokalnej oraz współpracy z instytucjami i organizacjami funkcjonującymi w Powiecie Olkuskim. Spotkanie zorganizowane z inicjatywy Pani Dyrektor Ireny Majdy we współpracy z mgr Grzegorzem Kaszewskim, przebiegało w miłej i sympatycznej atmosferze.

Accessibility Toolbar