Łukasz Jarosz – spotkanie z Absolwentem (X 2016)

W dniu 24 października 2016 roku odbyło się spotkanie poetyckie uczniów klas IE i IIA z Panem Łukaszem Jaroszem – absolwentem naszej szkoły (matura 1997), zawodowo nauczycielem języka polskiego. Pan Jarosz jest laureatem wielu nagród literackich, w tym Nagrody im. Wisławy Szymborskiej (2014r.). Dwukrotnie nominowany był do Literackiej Nagrody „Nike”.

Podczas spotkania z młodzieżą, wspominał lata spędzone w liceum, pierwszą miłość, która zainspirowała go do pisania wierszy. Czytał swoje utwory z najnowszych i starszych zbiorów, oraz mówił o pasjach muzycznych. Ofiarował do biblioteki ostatnio wydaną książkę „Święto żywych”, prezentującą całość jego dotychczasowej twórczości poetyckiej.
Spotkanie było z całą pewnością udane, przyczyniło się do zainteresowania młodzieży  poezją Pana Jarosza, o czym świadczy fakt, że wielu  uczniów jeszcze tego samego dnia pożyczyło w bibliotece zbiory jego wierszy.

Spotkanie zorganizowała Janina Wojas we współpracy z Dyrekcją Szkoły i Radą Rodziców.

Accessibility Toolbar