Innowacja pedagogiczna w Kopalni Soli „Wieliczka” (X,XI 2015)

27 października i 6 listopada 2015 roku klasy IIa i IIg realizujące przedmiot uzupełniający ekonomia w praktyce, uczestniczyły w innowacji pedagogicznej prowadzonej w Kopalni Soli „Wieliczka”.

Młodzież naszej szkoły dowiedziawszy się o zagrożeniach czyhających na dole, przebrana w stroje górnicze z wyposażeniem pochłaniacza i lampy górniczej, odbyła przeszkolenie przed zjechaniem do kopalni. Uczniowie wyposażeni w mapy i podzieleni na grupy samodzielnie przemierzali podziemne korytarze. Na trasie górniczej czekało na nich wiele interesujących zadań, które rozwiązywali pod czujną opieką swoich przewodników i nauczycieli: m. in. pomiar metanu, stopnia zasolenia wody podziemnej, odzyskiwanie soli.
Atrakcją okazał się również wybuch symulowany w chodniku kopalni, w którym uczniowie uczestniczyli na specjalnej ruchomej platformie.

W sali wykładowej pod ziemią odbyły się zajęcia w języku angielskim, które poprowadził Pan Marcin Andrukowicz – członek zarządu Kopalni Soli „Wieliczka”. Po wysłuchaniu wykładu dotyczącego  „Psychologicznych aspektów sprzedaży kopalni”, uczniowie wykonali kilka zadań w języku angielskim. Następnie obejrzeli film promocyjny trasy górniczej i opracowali arkusz analizy reklamy powyższej trasy,  dokonując również analizy SWOT. Każdy otrzymał ocenę za pracę indywidualną. Wyniki uzyskane zostaną przedstawione zarządowi kopalni po ostatniej wizycie studyjnej w Kopalni Soli „Wieliczka”.

Tego typu lekcje są nie tylko uzupełnieniem zajęć szkolnych o praktyczne doświadczenia, które wpisują się w nowoczesną edukację jaką oferuje I LO w Olkuszu, ale przygodą, którą wspomina się po latach.

Accessibility Toolbar