Sukces stypendialny uczniów I LO w Olkuszu (2017)

Miło nam poinformować, że 23 maja 2017 roku Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego zatwierdził  listy rankingowe wniosków o przyznanie stypendiów na rok szkolny 2016/2017 dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

Stypendia otrzymali:

  1. Marek Kiełtyka, kl. 3a – opiekun mgr Grzegorz Kaszewski
  2. Małgorzata Kucia, kl. 3d – opiekun mgr Janina Lasota
  3. Mateusz Frejlich, kl. 2a – opiekun mgr Beata Drzewiecka
  4. Łukasz Hawrylak, kl. 2c – opiekun mgr Anna Miszczyk
  5. Barbara Chwast, kl. 2c – opiekun mgr Marta Pasich
  6. Jakub Kubat, kl. 1a – opiekun mgr Grzegorz Kaszewski
  7. Kacper Goraj, kl. 1a – opiekun mgr Grzegorz Kaszewski
  8. Bartłomiej Kiszka, kl. 1a – opiekun mgr Anna Gardyła
  9. Lena Pasich, kl. 1a – opiekun mgr Grzegorz Kaszewski
  10. Kacper Żurek, kl. 1a – opiekun mgr Grzegorz Kaszewski

Stypendia w wysokości 7200 zł dla każdego ucznia zostały przyznane w ramach „Regionalnego Programu Stypendialnego” w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, Typ projektu A regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Serdecznie gratulujemy i czekamy na kolejny nabór w roku szkolnym 2017/2018

Accessibility Toolbar