Sukces stypendialny uczniów I LO w Olkuszu (2018)

marcu 2018 roku Zarząd Województwa Małopolskiego zatwierdził listy rankingowe stypendiów na rok szkolny 2017/2018 dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

Miło nam poinformować, że stypendia otrzymało 10 uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu: 2 uczniów z klasy 1a2 uczniów z klasy 1d3uczniów z klasy 2a1 uczeń z klasy 2d1 uczeń klasy z 3a oraz 1 uczeń z klasy 3c.

Stypendia w wysokości 7200 zł dla każdego ucznia zostały przyznane w ramach „Regionalnego Programu Stypendialnego” w ramach 10 Osi Priorytetowej Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego, Poddziałanie 10.1.5 Wsparcie uczniów zdolnych, Typ projektu A regionalny program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Serdecznie gratulujemy i czekamy na kolejny nabór w roku szkolnym 2018/2019.

Accessibility Toolbar