Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Kuratorium Oświaty w Krakowie opublikowało listę stypendystów na rok szkolny 2020/21 z województwa małopolskiego. Są na niej uczniowie naszego liceum. Za najwyższą średnią ocen w czteroletnim cyklu nauczania po szkole podstawowej stypendium otrzymał – uczeń Kacper Słaboń z klasy  2e ze średnią 5,53, w trzyletnim liceum po gimnazjum  – Michał Kurek z kl. 3a ze średnią 5,78 – finalista Olimpiady Technicznej, Olimpiady Języka Angielskiego i Ogólnopolskiego Turnieju Matematycznego.

Serdecznie gratulujemy wyróżnionym!

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który musi spełniać przynajmniej jeden z podanych warunków: otrzymać promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazywać szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Accessibility Toolbar