Stypendium Prezesa Rady Ministrów (I 2017)

Uczeń klasy IIc Łukasz Hawrylak został stypendystą Prezesa Rady Ministrów.
W dniu 24 stycznia 2017 roku, podczas uroczystości w Kuratorium Oświaty w Krakowie, Łukasz odebrał dyplom i gratulacje z rąk Małopolskiego Kurator Oświaty pani Barbary Nowak. Warto wspomnieć, że stypendium zostało przyznane za najwyższą średnią ocen w szkole – 5,60 oraz osiągnięcia w licznych olimpiadach i konkursach w roku szkolnym 2015/2016.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Accessibility Toolbar