Zaproszenie do udziału w Międzyszkolnym Charytatywnym Konkursie „Mam Talent” – termin zgłoszeń do 21.03.2022r.

Szanowni Państwo,

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Wolontariusze I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu zapraszają serdecznie do udziału w Międzyszkolnym Charytatywnym Konkursie „Mam Talent”, który odbędzie się 3 kwietnia 2022r.o godz. 10.00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu.

Pragniemy poinformować, że termin zgłoszeń został przedłużony do 21 marca 2022r.

Konkurs został zorganizowany w ramach projektu „Razem ku dostępności – Program wspierania liderów obywatelskich w powiecie olkuskim”, realizowanego przez Stowarzyszenie Dobroczynne „Res Sacra Miser”.

Patronat nad konkursem objął Starosta Olkuski Bogumił Sobczyk.

Celem Konkursu jest m.in. promowanie młodych talentów oraz uwrażliwienie na potrzeby innych i uświadomienie konieczności niesienia pomocy. 

Zwycięzca wyłoniony przez Jurorów będzie mógł przekazać zgromadzone fundusze na cel charytatywny wybrany przez swoją Szkołę.

Zachęcamy Szkoły do włączenia się w pozyskanie środków wśród swojej społeczności ( np. poprzez organizację loterii, kiermaszu ciast itp.) i przekazanie ich w dniu Konkursu do puszki w MOK-u podczas zbiórki publicznej.

W załączeniu przesyłamy regulamin Konkursu oraz załączniki. 

Prosimy o przekazanie powyższych informacji Dyrekcji Szkoły, nauczycielom opiekującym się wolontariatem, wychowawcom oraz pedagogowi lub psychologowi szkolnemu.

Z serdecznymi pozdrowieniami

Organizatorzy

I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu

 Plakat

Pismo przewodnie

Regulamin

Accessibility Toolbar