Zajęcia laboratoryjne na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego

22 kwietnia br. uczniowie z klas 2a i 3aP uczestniczyli w zajęciach laboratoryjnych w I Pracowni Fizycznej w ramach współpracy Uczelni z naszym Liceum. Uczestników przywitał pełnomocnik Dziekana Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ ds. realizacji projektu KNOW prof. dr hab. Rafał Abdank-Kozubski. Pomysłodawca i koordynator projektu przedstawił również asystentów prowadzących ćwiczenia. Zajęcia odbywały się w języku angielskim i składały się z części doświadczalnej, a następnie opracowania danych pomiarowych, niepewności pomiarowych, pracy z arkuszem kalkulacyjnym Excel – wykresy/analiza regresji liniowej. Ćwiczenia prowadzili: mgr Vaibhav Chahar (Indie) – „Wyznaczanie ogniskowych cienkich soczewek skupiających i rozpraszających. Badanie wad soczewek grubych”; mgr Faranak Tayefi Ardebili (Iran) – „Rozwiązywanie obwodów, czyli prawa Kirchhoffa”, mgr Armin Ebrahimi (Iran) – „Wyznaczanie statycznego i kinetycznego współczynnika tarcia przy pomocy równi pochyłej”; dr hab. Stanisław Baran – „Badanie temperaturowej zależności oporu. Opór zastępczy układu oporników”. Formuła proponowanych zajęć z pewnością umożliwiła skuteczne zaznajomienie uczniów ze specyfiką pracy w laboratorium oraz z podstawami optymalizacji pomiarów i analizy niepewności pomiarowych, a jednocześnie dostarczyła bogatego materiału eksperymentalnego do pracy na lekcji i zajęciach pozalekcyjnych.

Accessibility Toolbar