Porozumienie o współpracy naukowo – dydaktycznej pomiędzy Wydziałem Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej i I Liceum Ogólnokształcącym im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu

Dzięki dotychczasowej współpracy pomiędzy Wydziałem Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej i naszym Liceum doszło do zawarcia porozumienia o współpracy naukowo – dydaktycznej, która przewiduje w roku szkolnym 2022/2023 jedenaście wyjazdów na zajęcia laboratoryjne w wymiarze od 3 do 5 godzin zegarowych każde, zajęcia teoretyczne online przed każdymi takimi zajęciami oraz szkolenie online z zakresu BHP.

W sobotę 22 października uczniowie klasy 3d i 4c uczestniczyli w pierwszych w tym roku szkolnym zajęciach laboratoryjnych na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej wynikających z zawartego Porozumienia. Dzisiaj nasi uczniowie zmagali się z analizą ilościową opartą na technikach konduktometrycznych, potencjometrii i analizie klasycznej. Zajęcia pozwoliły na utrwalenie i poszerzenie wiedzy naszych uczniów i bardzo im się podobały. Na kolejne (a te już 19 listopada) nie brakuje chętnych!

Accessibility Toolbar