I LO ponownie z tytułem „Srebrnej Szkoły” (2023)

Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” ogłosiła wyniki Ogólnopolskiego Rankingu Liceów i Techników 2023.

Niezmiernie miło nam poinformować, że nasze Liceum znajduje się wciąż w gronie najlepszych w województwie oraz w kraju i zostało ponownie uhonorowane tytułem „Srebrna Szkoła 2023”. W tym trudnym i wyjątkowym czasie uplasowało się na 30 miejscu w Małopolsce i 348 w Polsce. I Liceum.

Ranking Liceów Ogólnokształcących uwzględnia szkoły dla młodzieży (bez szkół specjalnych i szkół dla dorosłych), w których zdawało maturę w maju 2022 roku, na arkuszach standardowych, minimum 12 maturzystów przystępujących po raz pierwszy do egzaminu, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej w liceach. W Rankingu zostały wzięte pod uwagę wyniki egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych, a także egzaminy językowe na poziomie dwujęzycznym. Główne wskaźniki rankingowe zostały unormowane do 100, gdzie 100 otrzymała szkoła najlepsza w danym kryterium. Wyniki kolejnych szkół są odniesieniem ich wartości do wyniku najlepszej szkoły w tym kryterium. Ogłoszono listę 1000 najlepszych liceów i 500 najlepszych techników. Tytuł „Srebrnej Szkoły 2023” przysługuje liceom, które zajęły miejsca 201-500.

Kryteria tego rankingu w przypadku liceów przedstawiają się następująco: sukcesy w olimpiadach- 25%, wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych – 30%, z przedmiotów dodatkowych -45%.

Accessibility Toolbar