I LO ponownie z tytułem „Srebrnej szkoły”!

27 stycznia 2021 r. Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” ogłosiła wyniki Ogólnopolskiego Rankingu Liceów i Techników 2021.

Niezmiernie miło nam poinformować, że nasze Liceum znajduje się wciąż w gronie najlepszych w województwie oraz w kraju i zostało ponownie uhonorowane tytułem „Srebrna Szkoła”. W tym trudnym i wyjątkowym czasie uplasowało się na 26 miejscu w Małopolsce i 278 w Polsce. I Liceum, jako jedyna szkoła w naszym powiecie, zostało również wyróżnione w Rankingu Szkół Olimpijskich – 88 pozycja w Polsce oraz w Rankingu Maturalnym – 298.

W Rankingu 2021 przeanalizowano wyniki 2186 liceów ogólnokształcących oraz 1743 techników. Opublikowano natomiast wykaz 1000 najlepszych liceów i 500 najlepszych techników. Tytuł „Srebrnej Szkoły 2021” przysługuje liceom, które zajęły miejsca 201-500.

Kryteria tego rankingu w przypadku liceów przedstawiają się następująco: sukcesy w olimpiadach- 30%, wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych- 25%, z przedmiotów dodatkowych -45%.
W Rankingu Szkół Olimpijskich, ze względu na sytuację epidemiologiczną, zostały uwzględnione wyniki 41 ogólnopolskich olimpiad, które zwalniały z egzaminu maturalnego, części pisemnej egzaminu zawodowego lub były finansowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w roku szkolnym 2019/2020. Łączne wskaźniki sukcesów olimpijskich dla danej szkoły odnoszone są do liczby uczniów w szkole.
Ranking Maturalny Liceów uwzględnia licea ogólnokształcące, w których maturę w czerwcu 2020 r. zdawało minimum 12 maturzystów ( w I LO to 204 czyli 100% ubiegłorocznych absolwentów). Dodatkowym kryterium wejścia szkoły do rankingu było osiągnięcie przez uczniów wyniku powyżej 0,75 średniej krajowej z egzaminu maturalnego obowiązkowego z języka polskiego i matematyki.

WIELKIE GRATULACJE I PODZIĘKOWANIA DLA WSZYSTKICH DZIĘKI KTÓRYM OSIĄGAMY TAKIE MIEJSCA !!!

Accessibility Toolbar