Jacek Sypień

SYPIEŃ Jacek (ur. 1966 r. w Pilicy), magister historii, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie (1991) oraz studiów podyplomowych z zakresu zarządzania w kulturze, sztuce i turystyce kulturowej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach (2012).
Autor książek z zakresu historii regionalnej: Rabsztyn (1995, 2008, 2012), Olkuskie historie (1999), Włosi w dziejach ziemi olkuskiej (2007), W orkiestrach siła (2009), Mennica olkuska 1579-1601 (2010,2012), Dwory szlacheckie ziemi olkuskiej (2012,2013), a także heraldyki: Herb miejski Olkusza (1996), Gmerki mieszczan olkuskich (2003), Herby powiatu olkuskiego (2008) oraz dziennikarstwa: Gazetkowo (2007), a także zbiorów reportaży i opowiadań: Olkuskie opowieści (2005), Olkuszanie z pasją (2007), Kot Hansa Hummla (2009). Autor scenariuszy filmów dokumentalnych: Ocalić od zapomnienia (2006), Dwory szlacheckie ziemi olkuskiej (2012), Stulecie dzwonnicy olkuskiej (2013), Zamek Rabsztyn (2013). Autor wielu artykułów w czasopismach naukowych i popularnonaukowych.
Zainteresowania naukowe: historia regionalna; heraldyka, popularyzacja historii.
Pracował w I Liceum Ogólnokształcącym w Olkuszu, redakcji Dziennika Polskiego w Krakowie oraz Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu. Obecnie pracuje w Miejskim Ośrodku Kultury w Olkuszu (Dział wystawienniczo-muzealny i promocji Miasta i Gminy Olkusz/Punkt Informacji Turystycznej) Prezes stowarzyszenia „Zamek Rabsztyn” w Olkuszu. Redaktor naczelny czasopisma „Ilcusiana”.
Pomysłodawca i organizator licznych konkursów i projektów poświęconych historii regionu.
Laureat Olkuskiej Nagrody Artystycznej (2009).

[info: www.biblioteka.olkusz.pl]


Jacek Sypień – spotkanie z Absolwentem (X 2018)

Jacek Sypień – spotkanie z Absolwentem (II 2007)

Accessibility Toolbar