Jacek Sypień – spotkanie z Absolwentem (X 2018)

W dniu 1 października 2018 roku odbyło się w I Liceum Ogólnokształcącym w Olkuszu interesujące spotkanie z Jackiem Sypieniem z cyklu „Spotkań ze znanymi absolwentami”.

Pan Jacek Sypień ukończył liceum w 1985 r. i jest wychowankiem mgr Marii Piekarskiej oraz kolegą ze szkolnej ławy Wicedyrektor – mgr Barbary Tarczyńskiej. Chociaż uczył się w klasie matematyczno-fizycznej postanowił zgłębiać tajniki historii. Ukończył Wydział Historii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie w 1991 r., gdzie studiował także dziennikarstwo. Później, już podczas pracy zawodowej, ukończył studia podyplomowe z zakresu zarządzania w kulturze, sztuce i turystyce kulturowej na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach w 2012 r. oraz Podyplomowe Studium Muzeologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (2014).

Uczniowie z zainteresowaniem wysłuchali Jego wspomnień z lat szkolnych.
Nasz gość przedstawił również młodzieży swoją drogę życiową zachęcając do interesowania się regionalizmem, odkrywania dziejów społeczności lokalnej, wzmacniania więzi ze środowiskiem, a przez to budowania szacunku i poszanowania dziedzictwa kulturowego.

Młodzież miała niezwykłą okazję poznać człowieka przesiąkniętego historią regionalną, z którą Pan Jacek związał swoje życie. I choć zdobywał różne doświadczenia w szkole (uczył w I LO w Olkuszu historii i WOS), czy w redakcji gazety „Dziennik Polski” (był redaktorem naczelnym Oddziału w Olkuszu), to najbliższa sercu okazała się rodzinna ziemia olkuska. Obecnie pracuje w Urzędzie Miasta i Gminy w Olkuszu (Biuro Promocji i Informacji Publicznej) i prowadzi olkuski Punkt Informacji Turystycznej przy ul. Floriańskiej.

Pan Jacek jest autorem ponad 20 książek, w tym książek z zakresu historii regionalnej:
Rabsztyn (1995, 2008, 2012, 2018), Olkuskie historie (1999), Włosi w dziejach ziemi olkuskiej (2007), W orkiestrach siła (2009), Mennica olkuska 1579 – 1601 (2010,2012), Dwory szlacheckie ziemi olkuskiej (2012,2013), Historia olkuskiej straży pożarnej (2014), Pamięć śladów, śladami pamięci (2015 – współautor), Olkusz i ziemia olkuska podczas I wojny światowej w pamiętnikach Jana Jarno (2014), Dzieje Bukowna (2017 – współautor), Olkusz i ziemia olkuska podczas I wojny światowej w pamiętnikach Jana Jarno, cz. III 1918-20 (2018), a także heraldyki: Herb miejski Olkusza (1996), Gmerki mieszczan olkuskich (2003), Herby powiatu olkuskiego (2008) oraz dziennikarstwa: Gazetkowo (2007), zbiorów reportaży i opowiadań: Olkuskie opowieści (2005), Olkuszanie z pasją (2007), Kot Hansa Hummla (2009).
Jest również autorem scenariuszy filmów dokumentalnych:
Ocalić od zapomnienia (2006), Dwory szlacheckie ziemi olkuskiej (2012), Stulecie dzwonnicy olkuskiej (2013), Zamek Rabsztyn (2013).

Pan Jacek Sypień jest także założycielem i prezesem Stowarzyszenia „Zamek Rabsztyn” w Olkuszu, założycielem i redaktorem naczelnym olkuskiego czasopisma „Ilcusiana”, a także pomysłodawcą i organizatorem licznych konkursów i projektów poświęconych historii regionu.
W 2009 roku otrzymał wyróżnienie – tytuł Laureata Olkuskiej Nagrody Artystycznej.

Spotkanie po latach stało się okazją do zmotywowania uczniów do własnego rozwoju, poszukiwania interesujących tematów, poznawania rodzimej historii i rozwijania pasji.

Spotkanie zorganizowały:
Dyrektor – mgr Irena Majda, Wicedyrektoor – mgr Barbara Tarczyńska, mgr Bogusława Wajdzik

Accessibility Toolbar