Małgorzata Kundera-Leśniak – spotkanie z Absolwentką (IV 2016)

W dniu 19 kwietnia 2016 roku w związku z trwającym rokiem jubileuszowym miało miejsce spotkanie uczniów klas I „c” i II „d” z Panią Małgorzatą Kunderą-Leśniak, absolwentką naszej szkoły, lekarzem.

Pani Kundera–Leśniak (matura 1957r.) dzieląc się z młodzieżą swoimi wspomnieniami z lat licealnych wielokrotnie podkreślała wysoki poziom nauczania w naszej szkole, mimo trudnej sytuacji ekonomicznej i politycznej lat 50–tych. Z sentymentem mówiła o swoich nauczycielach i kolegach ze szkolnej ławy. Wyjątkowo ciekawe były dla niej lekcje biologii i chemii, a wiedza na nich zdobyta pozwoliła jej bez większego trudu podjąć i ukończyć studia medyczne.
Należy też podkreślić, że Pani Małgorzata Kundera–Leśniak nadal podtrzymuje aktywny kontakt ze szkołą. Organizowała zjazdy koleżeńskie podczas kolejnych jubileuszy szkoły. Była też czynnie zaangażowana w ufundowanie i uroczyste przekazanie przez absolwentów nowego sztandaru szkoły w 1999 roku.
Spotkanie z takimi ludźmi, pełnymi twórczej energii (pani Leśniak do dziś pracuje zawodowo w olkuskim szpitalu) było dla naszych uczniów z pewnością bardzo inspirujące.

Organizatorzy spotkania: Janina Wojas i dyrekcja szkoły.

Accessibility Toolbar