Spotkanie z absolwentem profesorem Markiem Krzystankiem

W czwartek, 23 maja 2024 roku, gościliśmy w murach naszej Alma Mater, w ramach spotkań
z niezwykłymi Absolwentami, Profesora doktora habilitowanego nauk medycznych i nauk
o zdrowiu, lekarza psychiatrę, psychoterapeutę poznawczo-behawioralnego, seksuologa oraz poetę – Marka Krzystanka.

Absolwent uczęszczał do klasy o profilu biologiczno- chemicznym w latach 1987-1991. Wychowawcą tejże klasy był mgr Piotr Hussar, a następnie mgr Ewa Łuczak.

Obecnie Profesor Marek Ktzystanek jest Kierownikiem Kliniki Rehabilitacji Psychiatrycznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach i lekarzem prowadzącym oddziały dzienne rehabilitacji psychiatrycznej w Górnośląskim Centrum Medycznym.

Pan Profesor to innowator, wynalazca i prekursor telemedycyny w Polsce. Popularyzator nowej psychiatrii. Tworzy nowe aplikacje mobilne dla sektora e-health/mobile health wykorzystujące rzeczywistość wirtualną i algorytmy sztucznej inteligencji dla poprawy zdrowia oraz dla jego optymalizacji i utrzymania w nurcie antiaging.

W latach 2013-2017 był zastępcą przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej Do Spraw Studentów, od 2017 r. przewodniczącym Komisji. Od 2019 r. członek Rady Dyscypliny Nauk Medycznych. Przewodniczący Naukowej Sekcji Telepsychiatrii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Wielokrotnie nagradzany za osiągnięcia naukowe i wdrożeniowe, m.in.

• Kilkanaście nagród rektora Śląskiego Uniwersytetu Medycznego,

• Nagroda Złoty Lider Rynku Zdrowia za sukcesy w rozwijaniu telemedycyny w Polsce (kapituła Ogólnopolskiego Systemu Ochrony Zdrowia, 2017 r.),

• Nagroda Złota Synapsa za rozwój telepsychiatrii (kapituła naukowa kongresu Medforum, 2017 r.),

• Wyróżnienie w konkursie Termedia: Sukces Roku za rozwój telemedycyny (kapituła naukowa Termedia 2018 r.).

• Nagroda Ministra Zdrowia za wdrożenie nowoczesnych rozwiązań

w telemedycynie (2019)

• Srebrny Krzyż Zasługi (2021)

Jest autorem ponad 300 publikacji naukowych, ponad 200 wystąpień kongresowych, 8 książek
i redaktor 2 skryptów, m.in.:

• Marek Krzystanek: Jak ja leczę. Wydawnictwo PZWL, 2019, s. 143. ISBN 978-83-200-5642-6.

• Marek Krzystanek: Archipelagi psychofarmakologii. Termedia, 2020, s. 161. ISBN 978-83-7988-318-9.

• Marek Krzystanek, Irena Krupka-Matuszczyk: Kosmetologia psychiatryczna. EduFactory, 2022, s. 100. ISBN 978-83-945121-3-2.

• Marek Krzystanek: Endokrynoseksuologia. Wydawnictwo PZWL, 2023, s. 420. ISBN 978-83-01-23262-7.

Pasją Pana Profesora jest także poezja, którą nie tylko czyta, ale i pisze. Wydał dotychczas 8 tomików:

• Krwawe Zimy (2007)

• Białe Wilki (2011)

• Zimne Słońce (2012)

• Bestionizm (2014)

• Jasne i Ciemne Haiku (2016)

• Arkadia Indygo (2018)

• Lodowe słońce

• Nowe wojny (2023)

Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze. Pan Profesor podzielił się z nami nie tylko wspomnieniami z lat licealnych, ale i opowiedział o swojej drodze zawodowej, swoich zainteresowaniach jak i motywował uczniów do wytrwałości i realizacji swoich marzeń.

Profesor Marek Krzystanek przekazał do szkolnej biblioteki wszystkie swoje tomiki poezji. Dziękujemy pięknie za dary, spotkanie oraz poświęcony nam czas .

Accessibility Toolbar