Kazimierz Kosiniak-Kamysz

prof. dr hab. lek. wet. Kazimierz Kosiniak–Kamysz ukończył liceum w 1962 roku.

Profesor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, specjalista w zakresie hodowli i rozrodu koni. Pełnił wiele ważnych funkcji m. in.: w latach 1984-1987 był dziekanem Wydziału Zootechnicznego, w latach 1987-1993 – prorektorem d.s. Nauki i Współpracy z Zagranicą, a w latach 1993-1999 – rektora ówczesnej Akademii Rolniczej w Krakowie. Pracował także m.in. w Radzie Głównej Szkolnictwa Wyższego na stanowisku wiceprzewodniczącego Komisji Organizacji i Rozwoju oraz w Państwowej Komisji Akredytacyjnej.

Prof. Kazimierz Kosiniak–Kamysz jest wysoko cenionym naukowcem, dydaktykiem i praktykiem. Dowodem na to może być choćby Jego członkostwo we włoskich towarzystwach naukowych i zawodowych. Jego niekwestionowane umiejętności dydaktyczne i dorobek naukowy zdecydowały o tym, że przez wiele lat kierował także studiami podyplomowymi dla kadr lekarzy weterynarii i zootechników na terenie całego kraju. Szczególne znaczenie mają prowadzone wielokrotnie przez Profesora kursy, szkolenia i wykłady na wydziałach weterynaryjnych i zootechnicznych uniwersytetów poza granicami kraju, zwłaszcza na terenie Włoch, wielu państw Europy Zachodniej i Wschodniej, a także USA i Kanady. Należy podkreślić również, że dorobek naukowy profesora jest bardzo wartościowy i obfity – obejmuje łącznie 332 prace naukowe, spośród których większość stanowią oryginalne artykuły opublikowane w języku angielskim w renomowanych czasopismach zagranicznych oraz krajowych. Jest także współautorem pięciu książek naukowych, licznych instrukcji wdrożeniowych oraz przewodników i opracowań dla praktyków.

Od lat służy swoim doświadczeniem współpracując z ukraińskimi uczelniami.
6 czerwca 2008 roku w Auli Lwowskiego Narodowego Uniwersytetu Medycyny Weterynaryjnej i Biotechnologii we Lwowie – otrzymał z rąk ówczesnej Premier – Julii Tymoszenko – zaszczytny tytuł Doktora Honoris Causa.

Profesor Kazimierz Kosiniak–Kamysz otrzymał ponadto: 12 nagród Ministra Edukacji Narodowej, 26 nagród Rektora uczelni oraz Prezesa PAN. Za działalność naukową i dydaktyczną został odznaczony wieloma krzyżami zasług, medalami, orderami i odznaczeniami.


Kazimierz Kosiniak-Kamysz – spotkanie z Absolwentem (II 2016)

Accessibility Toolbar