Deprecated: Return type of mtekk\adminKit\setting\setting_base::jsonSerialize() should either be compatible with JsonSerializable::jsonSerialize(): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/loolkusz/www/wp-content/plugins/breadcrumb-navxt/includes/adminKit/setting/class-mtekk_adminkit_setting_base.php on line 66
Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz – I Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu

Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz

Stypendium edukacyjne jest formą promowania wybitnie uzdolnionej młodzieży Gminy Olkusz. Ma charakter jednorazowy i jest przyznawane w danym roku kalendarzowym za szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne, sportowe i inne.


Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz (2017)

Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz (2016)

Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz (2015)

Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz (2014)

Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz (2013)

Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz (2012)

Stypendium Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz (2003)