Wizyta w Schwalbach (? 2002)

15 uczniów naszej szkoły i 2 nauczycieli języka niemieckiego uczestniczyło w bogatym programie kulturalnym i turystyczno-krajoznawczym przygotowanym przez stronę niemiecką. Obejmował on udział młodzieży w zajęciach lekcyjnych, wyjście do kina, spotkanie z burmistrzem, udział w życiu kulturalnym miasta np. spotkanie z pisarzem dwujęzycznym, zwiedzanie miasta Schwalbach, zabytków oraz lotniska we Frankfurcie nad Menem, wielu muzeów, rejs statkiem po Renie, wspinaczkę górską.

Accessibility Toolbar