Wizyta z Albert-Einstein-Gymnasium (? 2002)

W ramach rewizyty młodzież naszej szkoły gościła u siebie młodzież niemiecką. W programie znalazły się interesujące wycieczki na Pustynię Błędowską, do Pieskowej Skały i Wieliczki. Młodzież polska i niemiecka zwiedzała obóz Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu, Wawel, muzea krakowskie, Dzielnicę Żydowską wraz z Muzeum Judaistycznym na Kazimierzu oraz Zakopane. Program majowy obejmował również udział w zajęciach szkolnych, wspólne ognisko przy udziale rodziców, spotkanie z władzami miasta, program kulturalny w MOK oraz dyskusję na temat pojednania polsko-niemieckiego.
Program wymiany zarówno w Schwalbach jak i w Olkuszu nawiązywał do zajęć lekcji, obejmował przedsięwzięcia na tematy polityczne, społeczne, kulturalne i historyczne oraz wspólne inicjatywy służące poszerzaniu wiedzy młodzieży o kraju partnera.

Accessibility Toolbar