Dzień Edukacji Narodowej / Ślubowanie klas I (2013)

Zasilili szeregi licealnej braci…

14 października uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w uroczystej akademii. Świętowano Dzień Edukacji Narodowej, a pierwszoklasiści złożyli ślubowanie i zostali włączeni w poczet społeczności uczniowskiej. W uroczystości wzięli udział emerytowani nauczyciele, grono pedagogiczne naszej szkoły, przedstawiciele Rady Rodziców oraz młodzież.

Pani dyrektor Irena Majda powitała zgromadzonych w szkolnej sali gości. Nauczycielom i pracownikom szkoły w dniu Święta Edukacji Narodowej podziękowała za ich odpowiedzialną pracę, oddanie, poświęcenie. Życzyła cierpliwości i wytrwałości, które zaowocują dalszymi sukcesami w kształtowaniu młodych charakterów, a także zawodowego spełnienia.

W dalszej części głos zabrali przedstawiciele Stowarzyszenia „Złota Arka” Nauczycieli i Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego oraz Przewodnicząca Rady Rodziców. W imieniu młodzieży przemawiał Przewodniczący Rady Uczniowskiej Ryszard Makuch, który oficjalnie zakończył kadencję i pogratulował swojemu następcy – Amadeuszowi Kierepce. Złożył również życzenia nauczycielom i nowo przyjętym do licealnej braci uczniom.

Uroczystość wpisana do kalendarza świąt szkolnych miała wyjątkowo atrakcyjną oprawę. Ślubowanie klas pierwszych umiliły ciekawe i dowcipne konkurencje przygotowane przez uczniów klasy 2b specjalnie dla pierwszaków: „Dzień niepytania w minutę”, „Jeden z siedmiu” i „Kazik ma talent”.
Zwycięskie klasy nagrodzono Dniem Niepytania.
Po raz kolejny okazało się, że Kazik rzeczywiście MA TALENT…

Accessibility Toolbar