Dzień Zaduszny (2013)

Człowiek nie żyje sam dla siebie, bo żyjemy przez innych dla innych, więc pamięć o zmarłych należy do żywych„.

To motto przyświecało naszym uczniom oraz nauczycielom, którzy zgodnie z tradycją, w ostatnich dniach października i w pierwszym tygodniu listopada, udali się na olkuski cmentarz aby odwiedzić, uporządkować, złożyć kwiaty, zapalić znicze na grobach byłych nauczycieli, pracowników i znanych absolwentów, a następnie w zadumie odmówić modlitwę w ich intencji. Lista tych o których pamiętamy jest długa, niemal tak długa jak istnienie naszego Liceum.

Uczniowie zapalili również znicze na mogiłach żołnierzy na olkuskich cmentarzach i innych miejscach pamięci. Od lat opiekują się także cmentarzem prawosławnym. Nigdy nie zapominają o grobach osób związanych ze Szkołą, zapomnianych i opuszczonych.

Ta coroczna inicjatywa, wpisana na stałe w kalendarz szkolnych wydarzeń, jest dowodem wdzięcznej pamięci nas żyjących wobec tych, którzy już odeszli i kiedyś tworzyli historię naszej Szkoły i regionu.