Zajęcia w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w ramach programu „ Klasa akademicka SGH”

W dniach 27 -28 października 2022 roku klasy ekonomiczno – prawne 2b i 3b uczestniczyły w zajęciach w Szkole Głównej Handlowej w ramach trwającego już 6 lat programu Klasa akademicka SGH. Na auli głównej SGH powitała nas Pani Karolina Skolimowska-Piechowiak – Koordynator Programu. Pierwsze zajęcia dotyczące zastosowania strategii logistycznych w firmie w formie warsztatowej przeprowadziła dr hab. Barbara Ocicka, prof. SGH. Zajęcia dotyczyły kosztów w handlu międzynarodowym z uwzględnieniem zadań transportowych. Kolejne zajęcia warsztatowe dotyczyły podatku VAT. Przeprowadziła je dr Małgorzata Mierzejewska z Instytutu Rachunkowości. Zajęcia praktyczne pozwoliły uczniom na obliczanie podatku VAT należnego i naliczonego oraz rozliczeń VAT-u w firmach. Ostatnie zajęcia przeprowadził dr Paweł Pońsko z Instytutu Ekonomii Matematycznej. Był to warsztat z zakresu statystyki i mikroekonomii. Uczniowie poznali najważniejsze narzędzia statystyczne w licznych zadaniach. Zajęcia przeprowadzono metodami aktywizującymi.

Na zakończenie zajęć spotkaliśmy się ze Studentami z Samorządu Studentów SGH, którzy odpowiadali na liczne pytania dotyczące studiów, rekrutacji SKN-ów i funkcjonowania uczelni.

Zajęcia w SGH oraz spotkania ze studentami – absolwentami I LO w Olkuszu pozwalają naszym uczniom na zorientowanie się jak wyglądają zajęcia na uczelni, dają większą wiarę w swoje możliwości a przede wszystkim kształtują umiejętności i kompetencje z zakresu nauk ekonomicznych oraz rozwijają komunikatywność. Tylko nieliczne szkoły w Polsce mogą uczestniczyć w programie Klasa akademicka SGH co wyróżnia naszą szkoły na tle szkół w Polsce, a szczególnie w Małopolsce.

W międzyczasie klasa 2c zwiedziła multimedialną ekspozycję Muzeum Powstania Warszawskiego, ukazującą atmosferę powstańczej Warszawy, pokazującą nie tylko militarne dzieje 63 dni walk i życie codzienne ludności cywilnej, ale także opisującą powojenny terror komunistyczny.

Kolejny dzień rozpoczął się zwiedzaniem Sejmu dzięki wiceministrowi sportu i posłowi na Sejm RP Jackowi Osuchowi. Po obejrzeniu wystawy informującej o historii siedziby władzy ustawodawczej zobaczyliśmy najbardziej znaną salę w polskiej polityce – Salę Posiedzeń Sejmu. Widzieć takie miejsce na żywo, to coś zupełnie innego niż transmisje telewizyjne. Na miejscu wysłuchaliśmy wykładu przewodniczki i zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcia.

Zwiedzanie Sejmu zakończyliśmy w restauracji sejmowej, zajadając się naprawdę wybornym obiadem. W tym miejscu mogliśmy zaznać innego, mniej oficjalnego wymiaru pracy posła.

Po posiłku przyszedł czas na pożegnanie się z Sejmem, lecz nie był to koniec wycieczki. W planach mieliśmy jeszcze zwiedzanie Neon Muzeum, także Muzeum Neonów – prywatną galerię-muzeum znajdującą się na warszawskiej Pradze-Południe. Zajmuje się dokumentacją i ochroną polskich reklam świetlnych powstałych po II wojnie światowej. W muzeum, pierwszym w Polsce i jednym z nielicznych na świecie, zobaczyliśmy swoisty neonowy renesans, czego najlepszym przykładem jest upamiętnienie tych chwil na zdjęciach poświęconych sztuce elektro-graficznej.

Organizatorem i inicjatorem wyjazdu był p. Grzegorz Kaszewski, opiekunkami panie: Małgorzata Dachowska, Angelika Kubańska i Aneta Durbas.

Accessibility Toolbar