Zajęcia laboratoryjne na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego (X 2023)

26.10.2023 roku uczniowie naszej szkoły brali udział w zajęciach na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ w Krakowie.

Uczniowie w pierwszej części zajęć wykonywali wybrane przez nauczyciela fizyki Panią mgr Marię Piasny doświadczenia w dwuosobowych zespołach pod kierunkiem asystentów. 
Drugą część to praca z arkuszem kalkulacyjnym Exel, w którym uczniowie opracowali uzyskane dane eksperymentalne. 
Prowadzący omówili również zasady pisania sprawozdań z eksperymentów z uwzględnieniem niepewności pomiarowych. 
Asystenci potwierdzili bardzo dobre przygotowanie i duże zaangażowanie uczniów w czasie zajęć. Ujawniły się też talenty eksperymentatoskie, które w przyszłości chcielibyśmy widzieć na naszym Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego. 

Tymczasem zapraszamy na następne zajęcia. 

Eksperymenty, które wykonywali uczniowie w dniu dzisiejszym:
– Fizyka maszyn prostych – prowadzący mgr Krzysztof Sumara. 
– Wyznaczanie statycznego i kinetycznego współczynnika tarcia przy pomocy równi pochyłej – prowadzący mgr Aleksandra Andrzejowska. 
– Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy metodą Stokesa – prowadząca dr Katarzyna Rusiecka. 
– Dynamika bryły sztywnej – prowadzący dr Eryk Czerwiński. 

Accessibility Toolbar