Zajęcia laboratoryjne na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego (XI 2023)

W czwartek 9 listopada 2023 r. uczniowie klasy 4a, 4e i 3e wyjechali pod opieką pani wicedyrektor mgr Iwony Sroki oraz nauczycielki fizyki mgr Marii Piasny na zajęcia laboratoryjne do I Pracowni Fizycznej na Wydziale Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ w Krakowie.

Zajęcia polegały w pierwszej części na pracy eksperymentalnej, a w drugiej na opracowaniu uzyskanych danych.

Ćwiczenia prowadzili pracownicy naukowo – dydaktyczni:
– dr hab. Marta Targosz-Korecka prof. UJ – skręcenie polaryzacji światła w cieczach
– dr Eryk Czerwiński – dynamika bryły sztywnej. Wyznaczanie momentu bezwładności wahadła Oberbecka
– mgr Krzysztof Sumara – dyfrakcja i interferencja światła. Pierścienie Newtona
– dr hab. Stanisław Baran prof. UJ – badanie widm emisyjnych przy użyciu spektroskopu pryzmatycznego

Dziękujemy za współpracę oraz niezwykle interesujące i przydatne zajęcia.

Accessibility Toolbar