Deprecated: Return type of mtekk\adminKit\setting\setting_base::jsonSerialize() should either be compatible with JsonSerializable::jsonSerialize(): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/loolkusz/www/wp-content/plugins/breadcrumb-navxt/includes/adminKit/setting/class-mtekk_adminkit_setting_base.php on line 66
I Pracownia Fizyczna w Instytucie Fizyki UJ (16 XI 2018) – I Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu

I Pracownia Fizyczna w Instytucie Fizyki UJ (16 XI 2018)

Dnia 16 listopada 2018 roku w zajęciach laboratoryjnych I Pracowni Fizycznej Instytutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego wzięła udział klasa 2A. Uczniowie zostali przydzieleni do 3 grup po 10 osób każda. Doświadczenia fizyczne przeprowadzano w trzech salach – w każdej inne zagadnienie:

  • Cechowanie termopary i termistora. Opór zastępczy układu oporników (PF-3),
  • Wyznaczanie współczynnika lepkości cieczy metodą Stokesa (PF-8),
  • Wyznaczanie statycznego i kinetycznego współczynnika tarcia przy pomocy równi pochyłej (PF-12).

Uczniowie pracują samodzielnie lub w 2 osobowych zespołach.
Celem przeprowadzonego ćwiczenia jest „zebranie” wyników oraz sporządzenie na ich podstawie – sprawozdania, zupełnie tak jak studenci.