Zajęcia laboratoryjne na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego (XI 2023)

16 listopada 2023 r. kolejna grupa uczniów naszej szkoły brała udział w zajęciach ćwiczeniowych w I Pracowni Fizycznej Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

W trakcie bardzo interesującej pierwszej części ćwiczeń uczniowie pod opieką pracowników naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego zmierzyli się z:
1) badaniem temperaturowej zależności oporu, oporem zastępczym układu oporników i pomiarem oporu elektrycznego w układzie mostka Wheatsona. Zajęcia prowadził dr hab. Stanisław Baran profesor UJ.
2) rozwiązywaniem obwodów, czyli prawami Kirchoffa. Zajęcia prowadził mgr Krzysztof Surma.
3) cechowaniem termopary i termistora oraz oporem zastępczym oporników. Zajęcia prowadziła dr Katarzyna Rusiecka.
4) dynamiką bryły sztywnej i wachadłem Oberbecka. Zajęcia prowadził dr Eryk Czerwiński.

Druga część zajęć to analizowanie i opracowywanie wyników uzyskanych w części eksperymentalnej i porównywanie z zależnościami teoretycznymi.

Dziękujemy wykładowcom prowadzącym zajęcia.

Accessibility Toolbar