Finał VI Dyktanda Niepodległościowego (XI 2018)

Miło nam poinformować, że uczennica klasy 2dAnna Więcek została Laureatką VI edycji Dyktanda Niepodległościowego „Po polsku o historii”.

16 listopada 2018 roku w Krakowie w siedzibie Fundacji „Zawsze Warto” odbyła się uroczysta Gala, podczas której Ania odebrała nagrodę. W tegorocznych zmaganiach wzięli udział uczniowie z województw: małopolskiego, dolnośląskiego, lubelskiego, opolskiego, podkarpackiego i śląskiego.

Głównym celem tego konkursu jest wyzwalanie dociekliwości poznawczej: językowej i historycznej. Uczestnicy konkursu musieli wykazać się znajomość reguł ortograficznych oraz zasad interpunkcyjnych, a także umiejętnością właściwego ich zastosowania, ze szczególnym uwzględnieniem pisowni wyrazów związanych z ważnymi postaciami i wydarzeniami historycznymi od I wojny światowej do zmiany ustroju w Polsce w 1989 roku.

Organizatorami przedsięwzięcia byli: Stowarzyszenie Polonistów oraz Fundacja “Zawsze Warto”.
Patronat Honorowy nad projektem objęli: Jacek Krupa – Marszałek Województwa Małopolskiego oraz Barbara Nowak – Małopolski Kurator Oświaty.

Gratulujemy sukcesu!

Accessibility Toolbar