Kresy – polskie ziemie wschodnie… (edycja III)

„Repatriacja czy ekspatriacja? Wyjechać czy zostać?
Masowe wypędzenia obywateli polskich z ziem wschodnich II Rzeczypospolitej
w latach 1944-1959”

30 marca 2015 roku w Liceum Ogólnokształcącym Zakonu Pijarów im. Ks. Stanisława Konarskiego w Krakowie odbyła się sesja naukowo-edukacyjna kończąca III edycję Projektu Edukacyjnego „Kresy-polskie ziemie wschodnie w XX wieku„.

Projekt obejmował: inauguracyjną sesję naukowo-edukacyjną, warsztaty dla uczniów i nauczycieli, wykłady, pokazy filmów, debaty, spotkania z żyjącymi świadkami oraz konkurs dla uczniów, a także końcową sesję połączoną z wręczeniem nagród i dyplomów.

Miło nam poinformować, że Magdalena Skóra – uczennica klasy 1c uzyskała tytuł Laureata. Tytuł Finalisty otrzymało aż 9. uczniów. Są to: Justyna Filo 1bGrzegorz Kalarus 1bAleksandra Łopata 1fKlaudia Wiśniewska 1fGrzegorz Kajda 2cPatrycja Chudzik 2fPiotr Radwański 2fZuzanna Todor 2f oraz Łukasz Łuszczek 3b.
Zadaniem uczniów było przygotowanie pracy pisemnej lub multimedialnej, na podstawie dostępnej literatury oraz zgromadzonych dokumentów, wspomnień uczestników i materiału ikonograficznego.

Uczniowie klas pierwszych spotkali się z Panem Mieczysławem Jaroszem – mieszkańcem Żurady (ojcem poety Łukasza Jarosza), którego babka Antonina Libuda (z domu Kargul), została zmuszona do opuszczenia swojego rodzinnego domu we wsi Zasmyki, powiat Kowel, obwód wołyński. Uczniowie drugich klas przeprowadzili wywiad ze świadkiem tych wydarzeń, mieszkańcem Osieka – Panem Janem Wernikiem, który jako mały chłopiec został przesiedlony wraz z rodziną ze wsi Starosiele, powiat Łuck.

Projekt „Kresy” został włączony do Małopolskiego Programu Edukacji Patriotycznej i Obywatelskiej. Realizowany jest wspólnie przez pięć podmiotów: Kuratorium Oświaty w KrakowieBiuro Edukacji Publicznej Oddziału IPNUniwersytet Papieski im. Jana Pawła IIMuzeum Archeologiczne w Krakowie i Fundację Centrum Dokumentacji Czynu Niepodległościowego w Krakowie. Dla zwycięzców przewidziano atrakcyjne nagrody. Laureaci I miejsca i ich opiekunowie otrzymali w nagrodę wyprawę edukacyjną na Kresy, przygotowaną przez IPN, a uczniowie, którzy zajęli II miejsce – wolny wstęp na wybrany przez siebie kierunek studiów na Uniwersytecie Papieskim.

Uczniowie naszego liceum po raz trzeci przystąpili do projektu. Dwa lata temu tematem przewodnim była: „Rzeź Wołyńska”, a w ubiegłym roku Akcja „Burza” i obrona Lwowa. Cieszy nas, że uczniowie interesują się historią i chcą ją poznawać poprzez różne formy kształcenia.

Opiekunem merytorycznym naszych zwycięzców była mgr Bogusława Wajdzik.

Accessibility Toolbar