REKRUTACJA 2024

Szanowni Państwo,

Pierwszym krokiem podczas rekrutacji do szkoły średniej jest złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

Termin składania wniosku wraz z dokumentami w Małopolsce: od 13 maj 2024r. do 4 lipca 2024r.

Można złożyć wniosek do maksymalnie trzech szkół. Ostateczną decyzję podejmuje organ prowadzący szkołę.

Rekrutacja składa się z takich etapów:

  • otwarcie rekrutacji i złożenie wniosku,
  • uzupełnienie podania o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej,
  • uzupełnienie podania o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
  • publikację list zakwalifikowanych kandydatów,
  • podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkoły.

Dyrektor szkoły podstawowej poświadcza zgodność z oryginałem maksymalnie trzech kopii świadectwa ukończenia podstawówki oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Oferta edukacyjna 2024/2025

KlasaPatronatPrzedmioty realizowane w zakresie rozszerzonymPrzedmioty punktowane język polski, matematyka oraz:
I A matematyczno- językowaWydział Matematyki i Informatyki UJ, Instytut Językoznawstwa UŚ, Instytut Fizyki UJmatematyka, język angielski i do wyboru: fizyka lub informatykajęzyk angielski, fizyka lub informatyka
I B medyczno-psychologicznaWydział Biotechnologii i Biologii Molekularnej UJ, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Nauk Przyrodniczych UŚ, Wydział Chemii UJ, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej PK, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Wydział Prawa i Administracji UŚ, Wydział Matematyki i Informatyki UJ, Instytut Językoznawstwa UŚbiologia
i do wyboru: chemia lub historia, matematyka lub język angielski
biologia, chemia lub historia

PLAKAT http://lo1olkusz.eu/wp-content/uploads/2024/03/DO-DRUKU-–-PLAKAT-REKLAMOWY-–-ILO-w-Olkuszu-2024-format-42-x-594-cm.pdf

BROSZURA http://lo1olkusz.eu/wp-content/uploads/2024/03/DO-DRUKU-–-BROSZURA-–-FOLDER-I-LO-w-Olkuszu-2024-format-A4-4.pdf

Accessibility Toolbar