Deprecated: Return type of mtekk\adminKit\setting\setting_base::jsonSerialize() should either be compatible with JsonSerializable::jsonSerialize(): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/loolkusz/www/wp-content/plugins/breadcrumb-navxt/includes/adminKit/setting/class-mtekk_adminkit_setting_base.php on line 66
Rekrutacja 2022 – I Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu

Rekrutacja 2022

Komisja rekrutacyjna przyjmuje w godzinach od 8:30 do 14:30 w sali 25.

Kandydaci do klas pierwszych proszeni są o dostarczenie kopii świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopii zaświadczenia wyniku egzaminu ósmoklasisty do 12 lipca 2022 r. po wcześniejszym wprowadzeniu ocen i wyników do systemu.

Zapraszamy