Powiatowy Konkurs Fotograficzny

VII Powiatowy Konkurs Fotograficzny (XII 2017)