Finalista 57. Olimpiady Chemicznej (2010/2011)

Etap 0/III (wstępny)

Justyna Sajdak (2f)
Adrian Gołębiowski, Tomasz Liszka (3f)

Etap I/III (okręgowy – część teoretyczna)

Justyna Sajdak (2f)
Adrian Gołębiowski, Tomasz Liszka (3f)

Etap II/III (okręgowy – część teoretyczna i laboratoryjna)

Justyna Sajdak (2f)
Tomasz Liszka (3f)

Etap III/III (centralny – część teoretyczna i laboratoryjna)

Tomasz Liszka (3f) – finalista