Finalista 56. Olimpiady Chemicznej (2009/2010)

Etap 0/III (wstępny)

Aleksander Cudny (2a); Piotr Czopek, Daria Danecka, Adrian Gołębiowski, Tomasz Liszka (2f); Bogusław Włoch (3e); Dawid Noszczyk, Katarzyna Paluch (3f)

Etap I/III (okręgowy – część teoretyczna)

Aleksander Cudny (2a); Piotr Czopek, Daria Danecka, Adrian Gołębiowski, Tomasz Liszka (2f); Bogusław Włoch (3e); Dawid Noszczyk, Katarzyna Paluch (3f)

Etap II/III (okręgowy – część teoretyczna i laboratoryjna)

Tomasz Liszka (2f); Dawid Noszczyk, Katarzyna Paluch (3f)

Etap III/III (centralny – część teoretyczna i laboratoryjna)

Dawid Noszczyk (3f) – finalista

Accessibility Toolbar