Złożenie zniczy na olkuskim cmentarzu

Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci
Wisława Szymborska

W niedzielę 19 czerwca 2016 r., w  trzecim dniu głównych obchodów Jubileuszu 100-lecia istnienia I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego  w Olkuszu dyrekcja szkoły, przedstawiciele grona pedagogicznego oraz uczniów odwiedzili groby nieżyjących dyrektorów oraz nauczycieli i pracowników szkoły na olkuskim cmentarzu. Delegacja społeczności szkolnej zapaliła znicze, a następnie w zadumie odmówiła  modlitwę w intencji zamarłych. Lista tych, o których pamiętamy jest długa, niemal tak długa jak istnienie naszego Liceum. Liceum bowiem to nie tylko kilka lat edukacji zakończone maturą. To świadomość ciągłości pokoleń – tych, które były przed nami i tych, które przyjdą po nas. To swoiste universitas, czyli wspólnota uczących  i nauczanych. Toteż jedną z tradycji naszej Szkoły jest zwyczaj odwiedzania grobów jej nauczycieli i pracowników na olkuskim cmentarzu parafialnym. Symboliczny znicz zapalany przed dniem Wszystkich Świętych lub podczas innych uroczystości jak chociażby jubileusz szkoły, rocznice matur – świadczy, że żyje w nas pamięć o historii naszej szkoły  i ludziach, którzy ją tworzyli. To także wyraz wdzięczności uczniów wobec nauczycieli, wychowawców za ich trud i poświęcenie, jakże widoczny w tym  szczególnym dla I LO roku.

Poniżej przedstawiamy wykaz dyrektorów, nauczycieli  i pracowników naszej Szkoły spoczywających na olkuskim cmentarzu:

Dyrektorzy:

 • Dziuba Waldemar, zm. 2009, nauczyciel muzyki, dyrektor szkoły w latach 1980-1987;
 • Grużewska Maria, zm. 1940, nauczyciel j. polskiego, kierowała Liceum Żeńskim w latach 1917-1932;
 • Michalski Zygmunt, zm. 1947, nauczyciel historii i geografii w latach 1938-1947, kierował szkołą w latach 1946-47;
 • Wilczyński Stanisław, zm. 1976, nauczyciel fizyki i astronomii, kierował szkołą latach 1950-1964.

Nauczyciele:

 • Bandrowska Maria, zm. 1959, nauczyciel matematyki w latach 1945-1950;
 • Bejgier Anna, zm. 2007, nauczyciel języka rosyjskiego w latach 1985-1993;
 • Boczkowski Wojciech, zm. 1986, nauczyciel historii w latach 1972-1974;
 • Burakowska Justyna, zm. 2010, nauczyciel chemii w latach 1965-2001;
 • Cembrzyńska Janina, zm. 1981, nauczyciel historii w latach 1945-1971;
 • Cockiewicz Danuta, zm. 2011, nauczycielka historii w latach 1965-2001;
 • Czura Julian, zm. 1972, nauczyciel wychowania fizycznego w latach 1938-1939 oraz 1945-1951;
 • Deręgowska Anna, zm. 1962, nauczyciel chemii od 1945 roku;
 • Feczko Maria, zm. 1976, nauczyciel wychowania fizycznego w latach 1930-1932 oraz 1945-1952;
 • Foryś Franciszek, zm. 1968, nauczyciel historii i języka niemieckiego w latach 1924-1925;
 • Gamrat Florian, zm. 2015, nauczyciel historii w latach 1987-1991;
 • Grzywacz Bronisław, zm. 1977, nauczyciel rysunku od 1950 roku;
 • Jagodziński Wiesław, zm. 1943, nauczyciel matematyki w latach 1930-1940;
 • Jeleń Edward, zm. 1924, nauczyciel matematyki w latach 1921-1924;
 • Jędrysik Aleksander, zm. 2012, nauczyciel matematyki w latach 1970-1998;
 • Karkos Janina, zm. 1977, nauczycielka łaciny w latach 1935-1939 oraz 1945-1952;
 • Kołacz Piotr, zm. 1965, nauczyciel języka rosyjskiego, śpiewu i muzyki od 1919 do końca lat 50;
 • Kondaki Jadwiga, zm. 1969, nauczyciel języka francuskiego w latach 1923-1931 oraz 1945-1955;
 • Krokosz Zofia, nauczycielka języka polskiego i bibliotekarka w latach 1950-1951, 1957-1979;
 • Langkammer Bronisław ks., zm. 1933, katecheta w latach 1917-1933;
 • Mitka Michał, zm. 1951, nauczyciel łaciny i języka polskiego w latach 1916-1939 oraz 1945-1951;
 • Nowosad Roman, zm. 2010, nauczyciel j. polskiego w latach 1985-2001;
 • Nowosad Rozalia, zm. 2000, bibliotekarka w roku szkolnym 1995/1996;
 • Piekarska Maria, zm. 1990, nauczyciel języka polskiego w latach 1962-1990;
 • Pilchowicz Paulina, zm. 2012, nauczyciel j. rosyjskiego w latach 1961-1987, wicedyrektor szkoły w latach 1976-1981;
 • Stanisław Sowula, zm 2016, nauczyciel PO w latach 1958-1986;
 • Tarasin Katarzyna, zm.1987, nauczyciel historii i języka rosyjskiego po 1945 roku;
 • Tyboń Włodzimierz, zm. 1986, nauczyciel fizyki w latach 1955-1986, wicedyrektor szkoły w latach 1964-1976;
 • Zub Stanisława, zm. 1993, nauczyciel języka niemieckiego i matematyki w latach 1945-1969.

Pracownicy administracji i obsługi:

 • Boczkowski Wojciech, zm. 1986, kierownik internatu w latach 1972-1974;
 • Foryś Maria, zm. 1976 i Foryś Władysław zm. 1978, woźni szkoły;
 • Ogrodzka Leonia, zm. 1973, prowadziła sekretariat od 1932 roku.

Absolwenci:

 • Karwiński Mieczysław, zm. 2016, harcmistrz, żołnierz AK;
 • Wyrodek Halina, zm. 2008, aktorka;
 • Kuźniakówna Halina,  zm. 2013, aktorka.

W tym miejscu warto przypomnieć, że w każdym roku, w drugą niedzielę września w bazylice pw. św. Andrzeja Apostoła w Olkuszu odprawiana jest Msza św. w intencji dyrekcji,  grona pedagogicznego, uczniów, pracowników administracji i obsługi, absolwentów, emerytowanych pracowników szkoły  oraz wszystkich zmarłych związanych z I Liceum Ogólnokształcącym w Olkuszu.

20160619_zlozenie_zniczy

Accessibility Toolbar