Małopolska Chmura Edukacyjna – zapytanie ofertowe!

Zapytanie ofertowe

na usługę o wartości poniżej 30 000 euro dla zadania pn.:

Dostawa pomocy dydaktycznych dla uczniów uczestniczących w zajęciach w ramach projektu
„Małopolska Chmura Edukacyjna w Powiecie Olkuskim, edycja I” –
I Liceum Ogólnokształcące

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Os priorytetowa 10. Wiedza i kompetencje, Działanie 10.1 Rozwój kształcenia ogólnego.

Dokumenty: [ PDFDOCX ]

Accessibility Toolbar