Podsumowanie IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Projekt Edukacyjny „Projekt z klasą”

W dniach 9-12 czerwca 2019 roku grupa 19 uczniów wraz z szefem firmy FRIQ Tomaszem Czarnotą absolwentem I LO w Olkuszu, odbyła 4 dniowe zajęcia warsztatowe w Kościelisku koło Zakopanego dotyczące tworzenia sklepu internetowego pod nazwą „Moja e-firma – mój sklep internetowy”. Realizacja projektu była możliwa dzięki zwycięstwu w Ogólnopolskim Konkursie na Projekt Edukacyjny w IX edycji Projektu z klasą.

Celami projektu było zainteresowanie uczniów I LO w Olkuszu działalnością gospodarczą, rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości wśród uczniów I LO w Olkuszu, a przede wszystkim opracowanie 19-stu własnych sklepów internetowych zgodnie z zapotrzebowaniami rynku oraz zainteresowaniami uczniów. Podczas projektu wykorzystano innowacyjne metody nauczania w postaci projektu edukacyjnego, które łączą teorie z praktyką oraz dają możliwość aktywizacji zawodowej uczniów jeszcze w trakcie uczęszczania do liceum.

Zajęcia z ekspertem odbywały się w wymiarze 6 godzin dziennie, a po zajęciach uczestnicy projektu mogli odpocząć w Termach Chochołowskich, w Gorącym Potoku, organizując grilla czy podsumowując projekt na uroczystej kolacji we włoskiej pizzerii. Po zakończeniu warsztatów przeszkoleni uczniowie poprowadzili w I LO w pracowni informatycznej szkolenia dla uczniów zainteresowanych stworzeniem własnego sklepu internetowego. Kontynuacja projektu w listopadzie 2019 r. podczas 3 dniowych warsztatów.

Elementami unikatowymi projektu były:

  • innowacyjność samego pomysłu na działalność gospodarcza wśród uczniów oraz jego realizacja – opracowanie gotowego e-sklepu
    z funkcją symulacji testowej,
  • zapotrzebowanie na nowoczesne technologie szczególnie informatyczne, a tym przypadku również ekonomiczne ( niewielu uczniów  w wieku 17-18 lat potrafi założyć sklep internetowy i poprowadzić go,
  • zapewniono udział eksperta informatycznego przy realizacji projektu
  • ogromne zainteresowanie tematyką projektu, który spełnia oczekiwania obecnego rynku sprzedaży internetowej oraz rozwija najważniejsze kompetencje IT (informatyczne związane z nowoczesnymi technologiami) oraz ekonomiczne dające umiejętności poprowadzenia e-sklepu.

Serdecznie dziękujemy za pomoc przy organizacji projektu Dyrekcji Szkoły, Przewodniczącej Rady Rodziców Pani Joannie Imielskiej, opiekunom projektu Panu Grzegorzowi Kaszewskiemu i Panu Tadeuszowi Wajdzikowi oraz trenerowi warsztatów e-sklepu Tomaszowi Czarnocie i uczestnikom projektu. Największe podziękowania należą się wszystkim, dzięki którym I LO w Olkuszu zostało laureatem IX edycji Ogólnopolskiego Konkursu „ Projekt z klasą” .
Serdecznie dziękujemy .

 

 

Po zakończonym szkoleniu grupa 18 uczniów będzie prowadziła w pracowni informatycznej I LO w Olkuszu cykliczne szkolenia dla chętnych uczniów, którzy chcą nauczyć się jak założyć i poprowadzić własny sklep internetowy. Szacowana grupa odbiorców projektu to nawet 300 uczniów.

Accessibility Toolbar