Przedłużenie zawieszenia zajęć, nauka zdalna…

Informujemy, że zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej, przedłużony zostaje okres zawieszenia zajęć w szkole do 10 kwietnia 2020 r.

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 nauka jest realizowana na odległość.Nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (zwłaszcza Zintegrowana Platforma Edukacyjna), Centralnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnej, a także emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia. Dyrektor szkoły, w której będzie wykorzystywana platforma może utworzyć na niej konta dla uczniów i nauczycieli. Aby usprawnić korzystanie z platformy dyrektor wykorzysta do tego celu System Informacji Oświatowej. Przepisy pozwalają na przetwarzanie danych uczniów i nauczycieli szkoły lub placówki w celu utworzenia kont.
W okresie czasowego zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych ograniczony jest obowiązek świadczenia pracy przez nauczycieli na terenie szkoły, z wyłączeniem przypadków gdy jest to niezbędne do realizowania zajęć z uczniami zdalnie lub w inny sposób, lub gdy jest to niezbędne dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania szkoły.

Nowe rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020r. umożliwia monitorowanie i sprawdzanie wiedzy uczniów oraz ich postępów w nauce, a także daje możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów.
Wszelkie nowe informacje na temat kształcenia na odległość będą zamieszczane na bieżąco na stronie internetowej szkoły oraz w dzienniku elektronicznym Librus.
Proszę o systematyczne przeglądanie tych źródeł.

Informujemy również, że kontakt we wszelkich sprawach szkolnych w okresie do 10 kwietnia 2020r. jest możliwy tylko telefonicznie: nr tel. 32 643 14 90 (w godz. 09:00 -14:00) lub mailowo: sekretariat@lo1.olkusz.pl

Accessibility Toolbar