Wirtualny dzień otwarty SGH w I LO w Olkuszu

I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego współpracuje ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie. Efektem tej współpracy są   różnego rodzaju dodatkowe zajęcia, wykłady oraz wycieczki i wymiany między szkołami.

W dniu 20 maja 2020 r. klasy ekonomiczno – prawne wzięły udział w zajęciach online z wykładowcami ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Pierwszy wykład rozpoczął się o godzinie 9:00 z prodziekanem prof. dr hab. Mariuszem Próchniakiem pt. ,,Przedsiębiorczość przyszłości”. Wykład obejmował temat ekonomii i jej rodzajów: makroekonomii, czyli analizy decyzji podejmowanych przez konsumenta oraz mikroekonomii, czyli analizy rynku określonych dóbr i usług.  Omawialiśmy jak tworzą się ceny danego dobra, prawo popytu oraz jak ono działa na rynku na podstawie analizy wykresów oraz czynniki wpływające na popyt – np. takich jak: ceny innych dóbr, gusty, dochód, ceny dóbr komplementarnych, reklamę czy sytuację gospodarczą i polityczną.

Następnie przeszliśmy do omówienia równowagi rynkowej, czyli sytuacji na rynku konkurencyjnym. A na koniec rozmawialiśmy o podatkach i ich rodzajach: pośrednich i bezpośrednich oraz o krzywej Laffera.

Drugi wykład rozpoczął się o godzinie 13:40. Poprowadził go praktyk biznesu mgr  Krzysztof Rek. Tematem spotkania był ,,Marketing w przedsiębiorstwie przyszłości”. Poznaliśmy praktyczne zastosowanie koncepcji marketingowych. Dokonaliśmy analizy różnic pomiędzy konkurencją w dzisiejszych czasach oraz konkurencją jaka była kiedyś. Zapoznaliśmy się z praktycznymi problemami w marketingu, jakimi są np. brak wiedzy, brak dobrych narzędzi w rozsądnej cenie czy brak czasu na marketing. Dowiedzieliśmy się jak w 5 krokach stworzyć własny marketing, czyli: ustalić cele, zrobić analizę sytuacji, dobrze określić klienta, ustalić cały marketing oraz wdrażać projekty. A na koniec próbowaliśmy to podsumować  na podstawie powszechnie dostępnych narzędzi.

Wirtualny „Dzień otwarty SGH” w I LO w Olkuszu to wspaniała możliwość uczestniczenia w zajęciach na poziomie akademickim i rozwijania zainteresowań ekonomią i marketingiem. Nawet w obliczu nauczania zdalnego nowoczesna szkoła jaką jest I LO w Olkuszu oferuje  różnorodne formy edukacji spełniające oczekiwania ambitnej młodzieży.

Accessibility Toolbar