Sukces w etapie centralnym XLVII Olimpiady Wiedzy Technicznej

W sobotę 22 maja br. w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie odbyły się zawody III stopnia (ogólnopolskie zawody finałowe) rozgrywanej w bieżącym, 2020/2021, roku szkolnym Olimpiady Wiedzy Technicznej.

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Michał Kurek, absolwent kl. 3a, został finalistą  XLVII Olimpiady Wiedzy Technicznej w grupie mechaniczno-budowlanej.

Olimpiada Wiedzy Technicznej jest olimpiadą interdyscyplinarną, przeznaczoną dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Eliminacje szkolne (I stopień) polegały na rozwiązaniu na platformie elektronicznej zestawu testów i kilku prostych zadań. W zawodach II stopnia (eliminacjach okręgowych), zawodnicy rozwiązywali zadania w dwóch grupach tematycznych: elektryczno-elektronicznej i mechaniczno-budowlanej. Zawartość zadań dotyczyła statyki konstrukcji, kinematyki ruchu brył, termodynamiki, praw fizyki oraz budowy materii, a także obwodów prądu stałego i przemiennego z elementami pasywnymi, obliczania parametrów elektrycznych podstawowych elementów i układów elektronicznych oraz przekształcania systemów cyfrowych na poziomie wymagań dopełniających z przedmiotów takich jak matematyka, fizyka, chemia, mechanika ogólna, elektrotechnika, elektronika i podstawy miernictwa elektrycznego.

W I etapie wzięło udział 11 uczniów naszego liceum: 3 uczniów z klasy 2aG, 3 uczniów z klasy 2aP,  5 uczniów z klasy 3a.

Do etapu okręgowego zakwalifikowało się 3 uczniów z klasy 3a: Kurek Michał, Płonka Filip, Prasełek Mateusz.

Zawody II stopnia (okręgowe) odbyły się 1 lutego 2021r. na Wydziale Mechanicznym Politechniki Krakowskiej. Do etapu centralnego zakwalifikował się Michał Kurek, uczeń klasy 3a.

Gratulujemy jeszcze raz sukcesu przypominając, że Michał jest także finalistą ubiegłorocznej – XLVI Olimpiady Wiedzy Technicznej w grupie mechaniczno-budowlanej.

Opiekunem merytorycznym ucznia była mgr Maria Piasny.

 

Accessibility Toolbar