Gala wręczenia nagród – zaproszenie!

Starosta Olkuski
oraz
Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego
im. Króla Kazimierza Wielkiego
w Olkuszu

mają zaszczyt zaprosić

na galę wręczenia nagród uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych – laureatom I, II i III miejsca
XIV Powiatowego Konkursu Muzyczno-Recytatorskiego „Szkoła naszym życiem jest…” oraz VIII Powiatowego Konkursu Historyczno-Literackiego pod hasłem „Król Kazimierz Wielki i jego czasy” a także laureatom Booktrailer Film
Festiwal 2021, która odbędzie się 18 czerwca 2021 r. o godz. 10:00 w budynku szkoły.

Konkursy zorganizowane z okazji Jubileuszu 105-lecia I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego
w Olkuszu oraz 100. Rocznicy nadania szkole imienia zostały objęte patronatem: Pani Poseł na Sejm RP Agnieszki Ścigaj, Posła na Sejm RP i Wiceministra w Ministerstwie Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu Jacka Osucha, Wojewody Małopolskiego Łukasza Kmity, Marszałka Województwa Małopolskiego Witolda Kozłowskiego, Małopolskiego Kuratora Oświaty Barbary Nowak, Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz Romana Piaśnika oraz Stowarzyszenia Króla Kazimierza Wielkiego.

Zapraszamy serdecznie!

Accessibility Toolbar