Wycieczka edukacyjna do Ojcowskiego Parku Narodowego

30.05.2022 r. klasa 2c uczestniczyła w wycieczce przedmiotowej do Ojcowskiego Parku Narodowego. Naszą przygodę rozpoczęliśmy od obejrzenia wystawy przyrodniczej, na której prezentowane są eksponaty geologiczne i paleontologiczne przedstawiające charakterystyczne dla tego terenu skały, znajdujące się w ich odciski i odlewy zwierząt pochodzących okresu jury. Poznaliśmy także historię zasiedlania okolic Ojcowa przez pierwotnych ludzi. Przy odgłosach kapiącej ze stropu wody i dźwiękach wydawanych przez nietoperze we wnętrzu zrekonstruowanej jaskini wysłuchaliśmy zagadnień dotyczących tworzenia się jaskiń i ich szaty naciekowej. Na specjalnie przygotowanych stanowiskach 3D oglądaliśmy stereoskopowe fotografie grzybów, roślin, drzew, krzewów i bezkręgowców występujących na terenie Parku. Po sporej dawce wiedzy ruszyliśmy na szlak prowadzący przez Dolinę Prądnika. W terenie prowadziliśmy obserwacje oraz wyznaczaliśmy drogę na azymut. Naszą wycieczkę zakończyliśmy w pracowni Parku Narodowego, gdzie każda z grup prezentowała swoje spostrzeżenia i dzieliła się wnioskami.

Accessibility Toolbar