Zebrania z Rodzicami – 8 czerwca 2022r. (środa)

Zapraszamy serdecznie Rodziców na zebrania z wychowawcami w środę 8 czerwca 2022r. o godzinie 17:00
Pozostali nauczyciele pełnią dyżur w pokoju nauczycielskim od godziny 16:30 do 18:30.

Wykaz sal:

 

Klasa Profil Wychowawca Sala
1a mat-fiz-ang mgr Marta Macek 24
1b mat-wos-his/geo mgr Grzegorz Kaszewski 5
1c pol-ang-biol/his mgr Angelika Kubańska 47
1d biol- chem-mat/ang dr Mariusz Szczepański 50
1e mat-inf-ang/fiz mgr Anna Miszczyk 34
2a mat-fiz-ang mgr Maria Piasny
(w zastępstwie ks Grzegorz Woszczek)
37
2b mat-wos-his/geo mgr Małgorzata Dachowska 48
2c biol-chem-ang mgr Anna Jurga- Rychlińska 36
2d biol- chem-mat mgr Renata Dylewska 29
2e mat-inf-fiz mgr Ewa Leśniewska-Sowa 38
3a/P mat-fiz-j.ang mgr Agnieszka Piasny 42
3b/P mat-wos-his/geo mgr Aneta Durbas 25
3c/P biol-chem-j.ang mgr Anna Baran 30
3d/P biol- chem- mat mgr Beata Drzewiecka 55
3e/P mat- inf- fiz mgr Katarzyna Pięta 46

 

Accessibility Toolbar