Zebrania z Rodzicami – 11 kwietnia 2022r. (poniedziałek)

Zapraszamy serdecznie Rodziców na zebrania z wychowawcami w poniedziałek 11 kwietnia 2022r.:
– o godzinie 16:30 klasy I i II
– o godzinie 17:00 klasy III
Pozostali nauczyciele pełnią dyżur w pokoju nauczycielskim od godziny 16:00 do 18:00.

Wykaz sal:

Klasa Profil Wychowawca Sala
1a mat-fiz-ang mgr Marta Macek 24
1b mat-wos-his/geo mgr Grzegorz Kaszewski 5
1c pol-ang-biol/his mgr Angelika Kubańska 47
1d biol- chem-mat/ang dr Mariusz Szczepański 50
1e mat-inf-ang/fiz mgr Anna Miszczyk 34
2a mat-fiz-ang mgr Maria Piasny 37
2b mat-wos-his/geo mgr Małgorzata Dachowska 48
2c biol-chem-ang mgr Anna Jurga- Rychlińska 36
2d biol- chem-mat mgr Renata Dylewska 29
2e mat-inf-fiz mgr Ewa Leśniewska-Sowa 38
3a/P mat-fiz-j.ang mgr Agnieszka Piasny 42
3b/P mat-wos-his/geo mgr Aneta Durbas 25
3c/P biol-chem-j.ang mgr Anna Baran 30
3d/P biol- chem- mat mgr Beata Drzewiecka 55
3e/P mat- inf- fiz mgr Katarzyna Pięta 46
3a/G mat- fiz- j.ang mgr Krystyna Jurga 22
3b/G mat- his/geog-wos/inf mgr Anna Gardyła 23
3c/G biol- chem- ang mgr Bożena Matusik 43
3d/G biol- chem- mat mgr Anna Reguła 49
3e/G mat- inf- fiz mgr Marta Sosińska 6

 

 

Accessibility Toolbar