Spotkanie z Rodzicami – 8 września 2022r. (czwartek)

Serdecznie zapraszamy Rodziców na spotkanie z wychowawcami w czwartek 8 września 2022r. o godzinie 17.00 zgodnie z wykazem sal (poniżej).

 

Klasa Profil Wychowawca Sala
1a mat-fiz-ang mgr Anna Gardyła 23
1b mat-wos-his/geo mgr Agnieszka Mitka 49
1d biol- chem-mat mgr Bożena Matusik 43
1e mat-inf-ang mgr Sandra Gajoch 30
1f biol-chem-j.ang mgr Krystyna Jurga 25