Zebranie z Rodzicami 29 stycznia 2024r. o godzinie 17:00

Zapraszamy serdecznie Rodziców/Opiekunów prawnych na spotkanie z Wychowawcami klas
w poniedziałek 29 stycznia 2024r. o godzinie 17:00 .

Podczas zebrań z Rodzicami dyżur w pokoju nauczycielskim pełnić będą Nauczyciele

w godzinach 16:30-18:30.

Wykaz sal:

KlasaProfilWychowawcaSala
1amat-fiz-angmgr Katarzyna Pięta46
1bmat-wos-his/geodr Robert Herzyk48
1cbiol-chem- matmgr Monika Nowak55
1dbiol-chem-matmgr Dorota Dziurowicz24
1emat-inf-angmgr Aneta Durbas25
1fbiol-chem-angmgr Agnieszka Piasny50
2amat-fiz-j.angmgr Anna Gardyła23
2bmat-wos-his/geomgr Agnieszka Mitka44
2cpol-ang-biolmgr Anna Reguła49
2dbiol- chem-matmgr Bożena Matusik43
2emat-inf-j.angmgr Ewa Leśniewska-Sowa38
2fbiol-chem-j.angmgr Krystyna Jurga22

3amat-fiz-angmgr Grzegorz Sowula20
3bmat-wos-his/geomgr Grzegorz Kaszewski5
3cpol-ang-biol/hismgr Angelika Kubańska47
3dbiol- chem- mat/angmgr Anna Baran30
3emat- inf- fiz/angmgr Anna Miszczyk34

4amat–fiz –angmgr Maria Piasny37
4bmat-wos-his/geomgr Beata Szymczyk-Bąchór42
4cbiol-chem-angmgr Anna Jurga -Rychlińska36
4dbiol-chem-matmgr Edyta Feliksik29
4emat- inf-fizmgr Grzegorz Starosta55

Accessibility Toolbar