I LO ponownie z tytułem „Srebrnej Szkoły”

11 stycznia 2024r. Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” ogłosiła wyniki Ogólnopolskiego Rankingu Liceów i Techników 2024.

Niezmiernie miło nam poinformować, że nasze Liceum znajduje się wciąż w gronie najlepszych w województwie oraz w kraju i zostało uhonorowane tytułem „Srebrna Szkoła 2024” w 26. edycji Rankingu Perspektyw.

W tym roku uplasowało się na 34 miejscu w Małopolsce i 295 w Polsce.

W rankingu przeanalizowano wyniki 1431 liceów ogólnokształcących (spośród 2246) i 1231 techników (spośród 1755), które spełniły kryterium wejścia do Rankingu. Ogłoszono listę 1000 najlepszych liceów i 500 najlepszych techników. Tytuł „Srebrnej Szkoły 2023” przysługuje liceom, które zajęły miejsca 201-500.

Kryteria tego rankingu w przypadku liceów przedstawiają się następująco: sukcesy w olimpiadach- 25%, wyniki egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych – 30%, z przedmiotów dodatkowych – 45%. Ranking uwzględnia licea ogólnokształcące, w których maturę w maju 2023 r. zdawało minimum 12 maturzystów w których wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej – w I LO to 156 ubiegłorocznych absolwentów i 100% zdawalność.

WIELKIE GRATULACJE I PODZIĘKOWANIA DLA WSZYSTKICH DZIĘKI KTÓRYM OSIĄGAMY TAKIE MIEJSCA !!!