Małopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna z Chemii

24 lutego uczniowie z klasy 1d oraz 3c/p uczestniczyli w zajęciach w ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna na Wydziale Inżynierii Chemicznej Politechniki Krakowskiej. Nasz grupa uczestniczyła w interesującym wykładzie o metodach chromatograficznych oraz poznała budowę i zasadę działania chromatografów gazowych…
Read more

Małopolska Chmura Edukacyjna w Powiecie Olkuskim, edycja IV

Serdecznie zapraszamy uczniów do udziału w projekcie „Małopolska Chmura Edukacyjna w Powiecie Olkuskim, edycja IV” Uczniowie składają formularz rekrutacyjny wraz z dokumentami: deklaracja , oświadczenie, zakres danych osobowych. Proszę pamiętać, żeby formularz zgłoszeniowy był na osobnej kartce, pozostałe dokumenty można…
Read more

Małopolska Chmura Edukacyjna – zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę o wartości poniżej 30 000 euro dla zadania pn.: Dostawa pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych dla uczniów uczestniczących w zajęciach w ramach projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna w Powiecie Olkuskim, edycja II”- I Liceum Ogólnokształcące. [ plik…
Read more

Małopolska Chmura Edukacyjna w Powiecie Olkuskim (edycja III)

Szanowni Państwo, zachęcamy do udziału w postępowaniu pn: Dostawa pomocy dydaktycznych dla uczniów uczestniczących w zajęciach w ramach projektu„Małopolska Chmura Edukacyjna w Powiecie Olkuskim, edycja III”. http://www.sp.olkusz.pl/projekty-ue/malopolska-chmura-edukacyjna/zamowienia-2/

Rekrutacja Małopolska Chmura Edukacyjna edycja III

„Małopolska Chmura Edukacyjna” to innowacyjna propozycja przekazywania wiedzy oraz przybliżania osiągnięć naukowych uczelni wyższych przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych uczniom w Małopolsce. Celem projektu jest podniesienie u uczniów objętych projektem kompetencji kluczowych w szczególności poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych….
Read more

Małopolska Chmura Edukacyjna (edycja III) – zapytanie ofertowe

Nazwa projektu: „Małopolska Chmura Edukacyjna w Powiecie Olkuskim, edycja III”, nr RPMP.10.01.04-12-0042/20 Okres realizacji: 1.09.2020-31.07.2021 r. Wartość: 446 638,73 zł ( w tym: 379,642.90 zł współfinansowanie UE) „Małopolska Chmura Edukacyjna” to innowacyjna propozycja przekazywania wiedzy oraz przybliżania osiągnięć naukowych uczelni…
Read more

Małopolska Chmura Edukacyjna z Geografii

W dniu 27 lutego 2020 roku odbyły się zajęcia edukacyjne w ramach projektu „Małopolskiej Chmury Edukacyjnej”. W warsztatach uczestniczyli uczniowie klas:1Bp i 2B realizujący geografię w zakresie rozszerzonym. Tym razem młodzież I LO pracowała w zespołach i poszukiwała odpowiedzi na…
Read more

Małopolska Chmura Edukacyjna z Informatyki

W dniu 25 lutego 2020 roku odbyły się zajęcia edukacyjne w ramach projektu „Małopolskiej Chmury Edukacyjnej”. W warsztatach uczestniczyli uczniowie naszej szkoły. Zajęcia on-line z informatyki, prowadzone są przez pracowników Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie. Po wykładzie uczniowie mieli okazję…
Read more

Małopolska Chmura Edukacyjna z Geografii

28 listopada 2019 roku w naszej szkole odbył się kolejne zajęcia on-line z geografii w ramach projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna”. Wykłady prowadził pracownik Instytutu Nauk Geologicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego – dr Wojciech Wróblewski. Uczestnicy zajęć badali procesy geologiczne zachodzące na powierzchni…
Read more

Małopolska Chmura Edukacyjna – zapytanie ofertowe

ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę o wartości poniżej 30 000 euro dla zadania pn.: Dostawa pomocy dydaktycznych i materiałów biurowych dla uczniów uczestniczących w zajęciach w ramach projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna w Powiecie Olkuskim, edycja II”- I Liceum Ogólnokształcące. [ plik…
Read more

Małopolska Chmura Edukacyjna – koło biologiczne

14 listopada 2019 roku rozpoczęło w naszej szkole działalność koło naukowe z biologii w ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna. W zajęciach uczestniczą uczniowie klasy II d realizujący biologię i chemię w zakresie rozszerzonym. Projekt zakłada prowadzenie innowacyjnych zajęć z wykorzystaniem…
Read more

Małopolska Chmura Edukacyjna z Geografii

W dniu 14.11.2019r. uczniowie I LO uczestniczyli w zajęciach Małopolskiej Chmury Edukacyjnej z geografii. Wykłady były prowadzone przez pracowników Uniwersytetu Jagiellońskiego i dotyczyły zarysu tektoniki Ziemi. Nasi uczniowie aktywnie brali udział w projekcie i chętnie dzielili się zdobytą wiedzą z…
Read more

Małopolska Chmura Edukacyjna – rekrutacja do II edycji

„Małopolska Chmura Edukacyjna” to innowacyjna propozycja przekazywania wiedzy oraz przybliżania osiągnięć naukowych uczelni wyższych przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych uczniom w Małopolsce. Zapraszamy do II edycji MChE w naszej szkole. W tym roku będą prowadzone zajęcia z geografii, biologii…
Read more

Małopolska Chmura Edukacyjna (edycja II) – zapytanie ofertowe

Nazwa projektu: „Małopolska Chmura Edukacyjna w Powiecie Olkuskim, edycja II”, nr RPMP.10.01.04-12-0065/19 Okres realizacji: 1.09.2019-31.07.2020 r. Wartość: 348.967,00 zł (w tym: 296.621,95 zł współfinansowanie UE) „Małopolska Chmura Edukacyjna” to innowacyjna propozycja przekazywania wiedzy oraz przybliżania osiągnięć naukowych uczelni wyższych przy…
Read more

Małopolska Chmura Edukacyjna – Chemia (VI 2019)

W dniach 23-28 czerwca 2019 roku odbyły się warsztaty letnie z chemii w PWSZ w Tarnowie, w których uczestniczyły Ania i Olga z klasy 2D oraz w Krakowie na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej, w których uczestniczyli Oliwia,…
Read more

Małopolska Chmura Edukacyjna – Biologia (VI 2019)

12 czerwca 2019 roku odbyły się w naszej szkole ostatnie w tym roku szkolnym zajęcia z biologii w ramach projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna”. W zajęciach uczestniczyli zainteresowani uczniowie klas II c i II f. Spotkania odbywały się w szkole i…
Read more

Małopolska Chmura Edukacyjna – zajęcia w Instytucie Zoologii UJ

9 stycznia 2019 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w zajęciach z biologii, prowadzonych w ramach projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna”. Tym razem ćwiczenia odbyły się w Instytucie Zoologii UJ i dotyczyły biologii kręgowców wodnych. Zajęcia składały się z części teoretycznej…
Read more

Małopolska Chmura Edukacyjna – zapytanie ofertowe!

Zapytanie ofertowe na usługę o wartości poniżej 30 000 euro dla zadania pn.: Dostawa pomocy dydaktycznych dla uczniów uczestniczących w zajęciach w ramach projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna w Powiecie Olkuskim, edycja I” – I Liceum Ogólnokształcące Zamówienie jest współfinansowane ze…
Read more

Małopolska Chmura Edukacyjna – zapraszamy do udziału

„Małopolska Chmura Edukacyjna” to innowacyjna propozycja przekazywania wiedzy oraz przybliżania osiągnięć naukowych uczelni wyższych przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych uczniom w Małopolsce. Celem projektu jest podniesienie u uczniów objętych projektem kompetencji kluczowych w szczególności poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych….
Read more

Accessibility Toolbar